Home Klub Historia Klubu
Historia Klubu PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator | Sobota, 28. Wrzesień 2013 13:24

 

W wyniku walk powstańczych 17 stycznia 1920r. został oswobodzony Zbąszyń i miasto przejęte zostało przez władze polskie. Zbąszyń stał się ośrodkiem polskości na zachodnich rubieżach kra-ju. Nastąpił intensywny rozwój życia społecznego i kulturalnego, w tym również i sportowego. Istnieje w tym czasie w Zbąszyniu Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” skupiając wokół sie-bie dużą ilość dzieci i młodzieży uprawiającej bardzo popularne gry i zabawy terenowe, LA ,a przede wszystkim gimnastykę. Towarzystwo to nie zaspokajało w pełni zainteresowań młodzie-ży, do której docierały coraz częściej wieści o nowej grze zwanej „futbol”, uprawianej w innych rejonach kraju i za granicą. Garstka zapaleńców zbierała się w ogrodzie przy skrzyżowaniu obecnych ulic Wigury i 17 Stycznia ,gdzie w prymitywnych warunkach odbywały się pierwsze gry piłkarskie. Pionierami tej gry byli: Maksymilian Binder, Stanisław Łuczak, Feliks Niedbał, Maksymilian Karcz, Jan Olejniczak i inni. Ta właśnie grupa zaproponowała władzom miejskim utworzenie klubu sportowego.

 

Po uzyskaniu zgody od ówczesnych władz zorganizowano zebranie założycielskie w dniu 18 kwietnia 1924r., na którym powołano do życia Klub Sportowy pod nazwą „OBRA”. Nazwę tą przyjęto od przepływającej przez Zbąszyń rzeki. W skład pierwszego zarządu weszli: Prezes - Maksymilian Binder, Sekretarz – Stanisław Łuczak, Skarbnik – Jan Olejniczak. Dzięki przy-chylnemu stosunkowi ówczesnego dowództwa XV pułku Ułanów stacjonującemu w tym czasie w Zbąszyniu, klub otrzymał łąki wojskowe pod zagospodarowanie na pierwsze boisko w Zbą-szyniu. Na tym boisku KS „OBRA” rozegrał inauguracyjny mecz z KS „UNITAS” Wolsztyn zakończony wynikiem 3:1 dla gospodarzy. Kolejne spotkania KS „OBRA” rozegrał z KS „HURAGAN” Nowy Tomyśl, „KORONA” Bukowiec, „JUTRZENKA” Poznań, „KORONA” Poznań, KS Kosieczyn, „DYSKOBOLIA” Grodzisk Wlkp., KS „PROMIEŃ” Opalenica KS Kramsko, KS Jedność Podmokle oraz Babimojskim Klubem Sportowym. Zawodnikami, którzy w tym czasie reprezentowali Nasz klub byli: M. Karcz, M. Maserak, J. Jujeczka, F. Niedbał, A. Żytkowiak, W. Rybak, F. Gruszka, F. Eckert, A. Juchowski, B. Konieczek, G. Jarosz, F. Burzyń-ski, A. Kubiak, J. Olejniczak, K. Solarczyk, F. Mielke, St. Trocki, F. Kańduła , F. Witke i L. Jankowiak. Zawodnicy na mecze rozgrywane poza terenem miasta Zbąszyń wyjeżdżali prze-ważnie rowerami. Boisko to służyło Klubowi przez 5 lat w 1929 roku wybudowano w Zbąszyniu nowy stadion sportowy, który służy do dnia dzisiejszego. Około roku 1931 klub przekształcił się w klub wielosekcyjny. Powstały wówczas sekcje koszykówki, tenisa stołowego, sekcja szacho-wa, sekcja kajakowa, sekcja hokeja na lodzie Działalności tych sekcji miała charakter towarzyski i często sezonowy.

 

Przykładem tutaj może być sekcja kajakowa , która działała bardzo krótko jednak wpisana zosta-je tłustym drukiem w historię klubu, z swój wyczyn w 1933 roku gdzie zorganizowali „spływ gigant” na trasie Zbąszyń – Gdynia – Zbąszyń, aby uczestniczyć w uroczystościach z okazji „święta morza”, na kajaku własnej konstrukcji. Byli to Norbert Pierzchalski, Leon Frąckowiak oraz Edmund Barański, śmiałkowie wyruszyli 13 czerwca 1933r z plaży „Łazienki” w Zbąszyniu żegnani przez Zarząd Klubu z prezesem Binderem na czele ,a powrócili 30 lipca. Tym akcentem zakończyła się działalność turystyczna klubu z powodu braku funduszy.

 

Ważnym momentem w historii sekcji piłki nożnej było wstąpienie w roku 1933 do Polskiego Związku Piłki Nożnej, co zapewniło możliwości udziału w systematycznych rozgrywkach mi-strzowskich od klasy „C”. Przez kilka lat piłkarze ze zmiennym szczęściem ubiegali się o przej-ście do wyższej klasy rozgrywek. Jednak awans ten uzyskali dopiero w 1938 roku. Prężnie dzia-łała również sekcja koszykówki, która w roku 1936 rozegrała mecz z reprezentacją Polski po-wracającą z Igrzysk Olimpijskich w Berlinie przegrywając z nią zaledwie ośmioma punktami. Wszystko wskazywało na to, że KS OBRA drogą systematycznej pracy przekształci się w stowa-rzyszenie o wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym.

 

Tymczasem los pokierował inaczej. Pierwszego września 1939r. wojska hitlerowskie napadły na Polskę. Wielu członków klubu zmieniło stroje sportowe na żołnierskie mundury i z bronią w rę-ku stanęło do walki z okupantem. Ci, którzy pozostali w mieście nie zaprzestali sportowej dzia-łalności. W 1940 roku Niemcy wyrazili zgodę na rozegranie meczu z byłymi członkami KS OBRA przez stacjonującą w Zbąszyniu niemiecką jednostkę wojskową. Niemcy w ostatniej chwili chcąc pozbyć się świadków przesunęli rozpoczęcie meczu i kiedy polscy piłkarze przebie-rali się w szatni , wtargnęli do nich Niemcy ,gdzie pobili ich i wywieźli do obozów koncentra-cyjnych. Doszczętnie zniszczony i rozgrabiony został również cały sprzęt sportowy klubu. W ta-ki oto sposób brutalnie została przerwana dalsza działalność KS OBRA. Wiosną 1945 roku z ini-cjatywy Bolesława Lauby i prezesa klubu Czesława Góreckiego wystosowano pismo do Powia-towej Rady Narodowej w Nowym Tomyślu z prośbą o zezwolenie na reaktywowanie działalności Klubu Sportowego OBRA Zbąszyń. Po uzyskaniu zgody 4 lipca 1945r. rozegrano pierwszy po wojnie mecz piłkarski pomiędzy drużynami KS OBRA a, ZZK Zbąszynek, zakończony wynikiem remisowym 1:1. W 1946r. sekcja piłki nożnej posiadała trzy drużyny zgłoszone do rozgrywek w Poznańskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Drużyny zgłoszone do rozgrywek brały udział w meczach o mistrzostwo klasy "„"” I drużyna w 1951 roku awansowała do klasy "????” Pod koniec lat czterdziestych obok występujących ze zmiennym szczęściem „OBRY” powstały trzy nowe sekcje piłkarskie, a mianowicie „WICHER”, „ZIELENI”, „JEZIORNA”. Rywalizacja tych czterech zespołów nie wyszła na dobre zbąszyńskiemu piłkarstwu. Wielu dobrych zawodników odeszło do klubów w innych miejscowościach. Od tego czasu do rozgrywek zgłoszono dwie drużyny „OBRY” do klasy „C”, gdzie grała do 1959roku. W tym to roku drużyna OBRY Zbąszyń zdobywa I miejsce w jednej z grup klasy „C” i wygrywa mecz o awans o wejście do klasy „B” z „PATRIĄ” Buk w stosunku 3:2 i awansując tym samym do wyższej klasy. W 1960 roku kierownikiem sekcji zostaje Czesław Wegner, a trenerem Leonard Rogacki. Drużynę OBRY reprezentowali wówczas następujący zawodnicy: Zdzisław Seifert, Ludwik Szczepaniak, Paweł Pers, Ireneusz Małycha, Henryk Taberski, Zbigniew Olejniczak, Ryszard Zwierzchowski, Bogdan Jankowiak, Stanisław Wanderski, Henryk Utracik, Stefan Wróbel, Gerhad Hoffmann, Marian i Andrzej Brudło, Florian Kromski, Bolesław Suterski. Mając tak liczną grupę piłkarzy, trener zespołu przystępuje do budowy drużyny zdolnej wywalczyć awans do klasy „A”. Jednocześnie sekcja piłki nożnej zgłasza do rozgrywek drużynę juniorów. W 1962 roku po raz pierwszy w swojej historii zespół KS OBRA Zbąszyń awansuje do klasy „A”. Od 1962 oprócz I drużyny grającej w klasie „A” biorą udział w rozgrywkach zespół rezerw w klasie „C” oraz zespoły juniorów i trampkarzy. Wobec trudnej sytuacji spowodowanej odejściem dotychczasowego trenera i niskiej pozycji w tabeli klub angażuje jako trenera mgr Mariana Frasza, który przez kilka kolejnych sezonów z dobrym skutkiem prowadzi drużynę. W 1966 roku sekcja angażuje do pracy trenerskiej trenera II klasy Ryszarda Jakubiaka, a rok później również trenera II klasy Jana Twardowskiego. Trudności finansowe zmusiły zarząd do likwidacji drużyny juniorów i trampkarzy. Natomiast drużyna seniorów z roku na rok gra coraz gorzej, spada coraz niżej w tabeli rozgrywek by w roku 1970 spaść do klasy „B” a dwa lata później do klasy „C”. Degradacja ta powoduje zmniejszenia zainteresowania meczami piłki nożnej oraz brak pomocy ze strony zakładów pracy. Również brak oddanych działaczy w zarządzie klubu powoduje całkowity zanik działalności. Po trzech miesiącach kompletuje drużynę Witold Kuczyński. Sam prowadzi społecznie treningi. Po roku gry w klasie „C” zespół awansuje do klasy „B”. W 1973 roku trenerem drużyny zostaje były wieloletni zawodnik Zbigniew Olejniczak a, kierownikiem zespołu Witold Kuczyński. Wiosną 1974 r. to bardzo dobra gra „OBRY” i już na 3 kolejki przed zakończeniem sezonu, drużyna zapewnia sobie awans do klasy „A”. Awans ten wywalczyła drużyna w składzie: Henryk Potrawiak, Józef Wachowski, Jerzy Jańczak, Bogdan Kromski, Marian Seifert, Henryk Witke (maneta), Lucjan Pigłas, Waldemar Kosicki, Henryk Kluj, Andrzej Wachowski, Sławomir Stasiński, Zenon Grześko, Tadeusz Dura, Krzysztof Kubiak. Od tego roku sekcja zgłasza do rozgrywek trzy zespoły: 2 seniorów oraz drużynę juniorów. W 1975roku drużyna juniorów zdobywa tytuł wicemistrza województwa poznańskiego. W 1976r. drużyna OBRY bierze udział w rozgrywkach klasy „A” województwa poznańskiego. W okresie tym przybyli do drużyny następujący zawodnicy: Grzegorz Pigłas, Paweł Boch, Janusz Kubiak, Grzegorz Grześkowiak, Jacek i Waldemar Królik, Mirosław Mania, Ryszard Rybak, Roman Bordych, Bernard Maćkowiak, Jan Ambrosius, Marek Minga. Kierownikiem drużyny był Czesław Dulat ,a treningami kierował Jerzy Jańczak grając jednocześnie w drużynie. 1976 roku w wyniku podziału administracyjnego kraju, Zbąszyń został włączony do województwa zielonogórskiego i od sezonu 1976/77 brał udział w rozgrywkach klasy „A” zajmując przedostatnie miejsce i spadła do klasy „B”. Natomiast zespół juniorów w tym samym roku w ramach VII Zielonogórskiej Spartakiady Młodzieży zdobywa złoty medal. Wyczyn z 1977 roku juniorzy powtarzają w rok później zdobywając złote medale na VIII ZSM. Opiekunami tych zespołów byli w 1976 Janusz Siwiński wraz z Marianem i Witoldem Kuczyńskim, a w 1977 Jerzy Jańczak wraz z Witoldem Kuczyńskim W składzie zespołu byli: Leszek Kozłowski, Andrzej Kubiak, Leonard Buda, Jerzy Wachowski, Zdzisław Stachecki, Janusz Kubiak, Leszek Patalas, Maciej Małecki, Bernard Gmiąt, Zenon Gołek, Jan Rosolski, Marek Minga (król strzelców), Andrzej Basiński, Andrzej Stachuła.

 

W roku 1978 po rocznej grze w klasie „B” zespół awansuje do klasy „A”. Trenerem drużyny był Bolesław Suterski. Sezon 1978/79 drużyna zajmuje ostatecznie 6 miejsce. Następny sezon dru-żyna ukończyła na 9 miejscu, po czym spadła do klasy „B” grając tam przez następne dwa sezony. W sezonie 1981/82 drużyna seniorów zajęła I miejsce w grupie i awansowała do klasy „A” ,gdzie występowała do roku 1994. W okresie tym grając ze zmiennym szczęściem zajmując miejsca od drugiego do 14. W tym też czasie drużynę reprezentowali Artur Bielaszewski, Maciej Sarbok, Rafał Biegała, Daniel Kulus, Andrzej Połomka, Rafał Wiśniewski, Marek Antosz, Robert Bielaszewski, Piotr Pietruszyński, Mirosław Połomka i Paweł Gassem. Trenerami tej drużyny był Jan Ambrosius. W sezonie 1994/95 pierwsza drużyna spadła ponownie do klasy „B”, gdzie po rocznej karencji uzyskała awans do klasy „A” pod kierunkiem trenera Ryszarda Wróbla. W sezonach 1996/97 i 1997/98 zajmuje 2 miejsce.

 

Skład drużyny : Paweł Nowak, Tomasz Tomiak, Tomasz Wachowski, Piotr Pietruszyński, To-masz Śliwa, Tomasz Siedlarz, Daniel Kulus, Marek Antosz, Paweł Gassem, Przemysław Liszkowski, Rafał Grześko, Biegała Rafał, Kolecki Damian, Marcin Ciszak, Łuczak Paweł, Mieczy-sław Mierzwa, Tomasz Radwan, Grzegorz Franek, Bogusław Matuszak, Paweł Odrobny.

 

 

W związku z reformą administracyjną kraju zarząd podjął decyzję o przyjęciu do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie od sezonu 1999/2000 grała I drużyna. W mijającej kadencji był to najlepszy sezon dla Klubu Sportowego "Obra" Zbąszyń. Pierwsza drużyna naszego klubu na 17 rozegranych meczy wygrała 16 ( tylko jedna porażka) Na koniec rundy jesiennej uzyskaliśmy przewagę 13 punktów nad drugą drużyną. Na wiosnę drużyna nie oczekiwanie remisowała bądź przegrywała i z 13 punktów zrobił się tylko 1 punkt przewagi, chociaż w końcowej klasyfikacji wzrosła ona do 7 punktów. Niestety kolejne zmiany regulaminowe doprowadziły do awansu, aż siedem drużyn do ligi okręgowej ( nazwanej Klasa Okręgowa )

» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.
» Wyślij komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Zaloguj się lub zarejestruj.
LAST_UPDATED2